5
Đánh giá của bạn
Đánh giá
TÍNH CÁCH THIẾT LẬP CỦA HẮN KHÔNG TỐT CHO LẮM 5 / 5 dựa trên 13 đánh giá
Rank
8th, View: 95.4K
Tên khác
Tính cách của hắn không tốt cho lắm
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại