3.8
Đánh giá của bạn
Đánh giá
Kiểm Soát Tuyệt Đối Average 3.8 / 5 out of 413
Xếp hạng
Xếp thứ 1st, có 757.9K Lượt xem / Tháng
Tên khác
Toàn Bộ Nắm Trong Tay
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tag(s)